คุณอัทธ์ อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ และ คุณมะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

คุณ วิรากานต์ เสณีตันติกุล(คุณมะปราง)  และคุณอังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ(คุณอัทธ์) ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้าVIPในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึง รูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและ อุปนิสัยต้นกำเนิด ค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความสุขค่ะ

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเบรนสแกน

สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 371/36 โครงการ Biz Point1 แยกบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 081-9519000
อีเมล์ : cs.brainscan@gmail.com

    20,522

Call Center

  • 081-9519000

Copyright All Rights Reserved © 2018 brainscanthai.com Website by CMWeborigin.

Scroll Up