Franchise Opportunities สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee)

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ทั่วประเทศ...  

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดด้วยเทคโนโลยี DMIT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ 95-98%ได้รับผลตอบรับและความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก จากกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซีเพื่อขยายสาขารองรับความต้องการลูกค้าในจังหวัดต่างๆ ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5-6 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการบริหารจัดการของสาขาค่าแฟรนไชส์จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่มีรายปี ใช้ประกอบธุรกิจได้ตลอดชีพ  

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.อุปกรณ์สแกนที่มีมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา
2.โปรแกรมอัจริยะในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิด DMIT 
3.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
4.เครื่องพิมพ์สำหรับออกรายงาน 
5.คอร์สอบรมนักวิเคราะห์ศักยภาพสมอง 
6.ชุดสื่อโฆษณาอาทิ Roll up X-Stand ใบปลิว Backdrop ขนาด 2X2เมตร 
7.เคานเตอร์ออกบูธ ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการมีดังนี้
1.เจ้าของธุรกิจจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี 
2.มีเวลาและมีความตั้งใจในการทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง
3.มีความรักเด็กและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.มีความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5.นักวิเคราะห์จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยา

ปัจจุบันมีอยู่ 10 สาขา ได้แก่

กรุงเทพฯ(เขตราชพฤกษ์)   โทร.094-6748448 
กรุงเทพฯ(เขตพระราม9) โทร.062-3233602 
กรุงเทพฯ(เขตบางนา)  โทร.
061-7595888
จังหวัดเชียงใหม่  โทร.081-9519000
จังหวัดเชียงราย   โทร.091-8515239
จังหวัดสมุทรสงคราม   โทร.081-9819191

จังหวัดนครปฐม  โทร.089-9184846    
จังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ โทร.095-9853878

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.095-1644069
จังหวัดสมุทรสาคร โทร.089-7890889

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-9519000 หรือ www.facebook.com/Brainscanthai