ข้อมูลข่าวสาร

โรคคอเกร็งเป็นอย่างไร

         โรคคอเกร็ง เป็นอาการปวดคอชนิดรุนแรง เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอและซอกคอหดเกร็ง เมื่อขยับหรือเคลื่อนไหวคอเพียงเล็กน้อยก็จะมีอาการปวดคอ ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การปวดเรื้อรัง และหากมีอาการปวดไหล่จากหัวไหล่ไปถึงแขน ลามลงไปถึงปลายมือ อาจมีหินปูนเข้าไปเบียด หรือกดรากประสาทแขนทำให้เกิดอาการปวด รวมทั้งถ้ามีอาการชาร่วมด้วย

        ดังนั้น เมื่อเริ่มมีการปวดคอให้ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตัวท่านเอง


ที่มา : นักวิชาการเบรนสแกน