ข้อมูลข่าวสาร

การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญ

ผู้ปกครองคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อบุตรหลานของท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่กับการตัดสินใจแทบทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องของการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

วันนี้เรามีเทคนิคในการสอนลูกเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในเรื่อต่างที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนร่วมงาน การทำงาน การเลือกที่เรียนหรือแม้กระทั่งการสอบ มีเทคนิคดังนี้

1. กำจัดตัวเลือกให้แคบลง ส่วนใหญ่การตัดสินใจที่ยากๆ มักมาจากตัวเลือกที่มากเกินไป และมักมีหัวข้อที่มีความคิดที่แตกต่างกันเกินไป ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องแน่ใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ โดยการตั้งคำถาม และข้อดีข้อเสียของมัน

2. เขียนตัวเลือกทั้งหมดออกมา โดยใช้วิธีการระดมสมอง (Brain Storm) คือ เขียนตัวเลือกทุกอย่างออกมา โดยไม่มีอคติเพื่อการมีตัวเลือกที่ชัดเจน หลากหลายและเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

3. เลือกความสำคัญก่อนหลัง หลังจากที่เราระดมสมองและได้ตัวเลือกมากมายออกมาแล้ว สอนลูกให้รู้จักการเลือกความสำคัญก่อนหลังว่าอะไรเป็นความสำคัญลำดับแรกและเริ่มเรียงลำดับความสำคัญ

4. สอนลูกให้รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นความคิดเพ้อฝันและอะไรตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง การตัดสินใจที่ดีต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริง เราต้องเข้าใจว่าความคิดเพ้อฝันเป็นอย่างไร และสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรืออะไรเป็นความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเพ้อฝัน

5. ฝึกตัวเองก่อนการตัดสินใจ  ถ้าต้องตัดสินใจเลือกตัวเลือกนั้นแล้วเราจะเป็นอย่างไร ข้อนี้จะยากสำหรับลูกวัยรุ่นที่จะรู้ว่าตัวเลือกที่เขาเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น การให้ลูกลองฝึกตัวเองก่อนการตัดสินใจจะช่วยได้

6. ใครจะมีผลต่อตัวเลือกที่เราเลือกนั้นบ้าง ลองคิดทบทวนดูว่า หลังจากที่เราเลือกตัวเลือกนั้นแล้ว ใครบ้างจะได้รับผลกระทบของตัวเลือกนั้นบ้าง โดยทำความเข้าใจถึงเรื่องกฎของความสัมพันธ์ในการเลือกตัวเลือกต่อผู้อื่น

7. บอกให้ผู้อื่นรับทราบถึงการเลือกตัวเลือก ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง เพราะจะทำให้เรามีผู้ช่วยในการเลือกตัดสินใจ เพราะอาจมีผู้อื่นที่ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาก่อนหรือมีผู้ที่มีความรู้ที่จะให้ความคิดเห็นต่างๆ ในมุมมองที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนก็เป็นได้

8. ลองเอากลับไปคิดดูใหม่อีกครั้ง สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการให้เวลาในการตัดสินใจ ลองกลับไปคิดดูอีกสองสามวันอย่าเพึ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจนั้นๆ ให้เราใช้เวลาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญถึงเหตุผลต่างๆอย่างถ้วนถี่ก่อนการตัดสินใจ

9. เชื่อในสัญชาตญาณ สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะสอนกันได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องหรือไม่ โดยใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกนึกคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา

10. แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจ บางครั้งสิ่งที่สำคัญบางอย่างต้องใช้วิธีแบ่งการตัดสินใจออกมาเป็นส่วนย่อยๆก่อนโดยยังไม่ต้องรีบตัดสินใจในสิ่งที่ใหญ่ เราต้องแบ่งข้อมูลในการตัดสินใจออกมาเป็นส่วนย่อยแล้วค่อยๆ ตัดสินใจไปทีละเปลาะ จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการตัดสินใจที่ใหญ่ครั้งเดียวไปเลย

ดังนั้น การสอนลูกตั้งแต่เล็กๆให้เลือกตัวเลือกที่ฉลาด โดยที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง จะทำให้เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้องในชีวิตได้ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ


ที่มา : นักวิชาการ Brain Scan