ข้อมูลข่าวสาร

เด็กนอนดึกหรือนอนไม่เป็นเวลา ระวัง “สมองทึบ”

ในระหว่างวันเด็กๆต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากมายซึ่งสมองก็ทำงานไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตประจำวัน การนอนเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กๆที่เข้านอนดึกหรือเข้านอนไม่เป็นในเวลา เมื่อเราตื่นขึ้นมาร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น รู้สึกหงุดหงิดง่าย การเรียนรู้ต่างๆก็ไม่ราบรื่นอย่างที่ควรเป็น และที่สำคัญส่งผลให้ความสามารถในการอ่านและการคิดคำนวณอยู่ในระดับที่ต่ำ หรือที่เรียกว่า “สมองทึบ” เมื่อเทียบกับเด็กที่เข้านอนเร็วและเข้านอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการคิดคำนวณหรือการอ่านจึงแต่งต่างกัน

รู้แบบนี้แล้ว เด็กๆอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  เพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและสมองนะคะ


ที่มา : นักวิชาการ Brain scan