ข้อมูลข่าวสาร

วิธีแก้ไขพฤติกรรมลูกไม่อยากไปโรงเรียน

พฤติกรรมลูกไม่อยากไปโรงเรียน แก้ไขได้อย่างไร

พ่อ แม่ ผู้ปกครองคงจะเป็นกังวลไม่น้อยเลยนะค่ะ ที่บุตรหลายของท่านเกิดอาการไม่อยากไปโรงเรียน

วันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่ช่วยให้บุตรหลานของท่านสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติค่ะ

1. พ่อแม่ควรใจเย็น พูดจาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่ควรตะคอก และไม่ควรลงโทษเด็ก

2. พูดให้ลูกของท่านเห็นประโยชน์ของการไปโรงเรียน

3.  พ่อแม่ควรใจแข็งเมื่อไปส่งลูก ให้ครูเป็นคนรับมือพาเด็กเข้าโรงเรียน และไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไป

4. ไม่ควรอยุ่เฝ้าลูก เพราะจะยิ่งทำให้ปัญหายืดเยื้อ เด็กก็จะยิ่งไม่มั่นใจ กลัว และกังวล

5. ในกรณีที่เด็กไม่ยอมออกจากตัวพ่อแม่ พ่อแม่ควรดึงเด็กออกแล้วบอกว่า “เดี๋ยวตอนเย็นพ่อแม่ ก็มารับแล้ว ตอนนี้เรียนหนังสือก่อนนะ แล้วค่อยเจอกัน” เพื่อให้เด็กคาดหวังว่าเดียวก็จะได้เจอกับพ่อแม่อีก

6.พ่อแม่ควรสร้างความคุ้นเคยต่อสถานที่ใหม่ๆ เพื่อให้เด็กรู้จักการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยให้ความกังวลของพ่อแม่และผู้ปกครองหมดไป และลูกของท่านสามารถไปโรงเรียนไปตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆด้วยค่ะ


ที่มา : นักวิชาการBrain scan