ข้อมูลข่าวสาร

“ลูกไม่อยากไปโรงเรียน”

“ลูกไม่อยากไปโรงเรียน”  เหตุการณ์เล่านี้เคยเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านหรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน เราไปดูกันเลยค่ะ

เด็กไม่อยากไปโรงเรียนสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งเด็กเล็กและเด็กช่วงวัยประถม ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนมี 3 ปัจจัย ดังนี้

1.ปัจจัยทางโรงเรียน เด็กมีความตึงเครียดจากโรงเรียนทำให้เด็กต้องหลีกหนีจากสิ่งต่างๆ เช่น ถูกเพื่อนแกล้ง ครูดุแล้วเด็กกลัวมาก  โดนบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบ  ห้องน้ำสกปรก เป็นต้น

2. ปัจจัยทางบ้าน  เด็กมีความกังวลเรื่องพ่อแม่ทะเลาะกัน  ขาดการดูแลเอาใจใส่ว่าการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เด็กอยากสบายอยู่บ้านเล่นเกมส์ หรือเน้นมากเกินไปว่าต้องเรียนให้ได้คะแนนดี ทำให้เด็กที่เรียนไม่ดีอยู่แล้วหรือเคยเรียนดีมาตลอด แต่เกิดความไม่มั่นใจว่าอาจทำข้อสอบได้ไม่ดีเท่าเดิมในการสอบครั้งนี้ จึงไม่อยากที่จะไปโรงเรียน

3. ปัจจัยทางจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัยหาด้านอารมณ์ซึมเศร้า โรควิตกกังวลทำให้เด็กแยกจากพ่อแม่ได้ลำบาก

  ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เป็นตัวที่ส่งผลให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมใหม่ ไม่คุ้นเคยสถานที่ใหม่ หรือความใส่ใจในตัวเด็กจากผู้ปกครองน้อยเกินไป จึงทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ค่ะ


ที่มา : นักวิชาการBrain scan