ข้อมูลข่าวสาร

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา IQ EQ

เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา IQ EQ กันค่ะ

1. การได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์

2. การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ

3. การสัมผัสเด็กด้วยความรัก

4. การได้รับการเลี้ยงดูและดูแลที่เหมาะสม

5. การได้มีโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย

6. การได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  คือ ได้ฟังการเล่านิทาน พูด คุย ทำกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามความถนัดและอิสระ

   ไม่ถูกบังคับ การได้จับต้องสิ่งต่างๆที่ชอบ

7. การเล่นและออกกำลังกาย

8. สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

9. สื่อการสอนที่ทำให้ตื่นตัวอยากที่จะเรียนรู้


ที่มา : นักวิชาการ Brainscan