ประโยชน์ของการวิเคราะห์ ความประทับใจ
จากลูกค้าของเรา
Franchise Opportunities ประวัติ Dermatoglyphics

     สำหรับเด็กอ่อนและเด็กประถมหรือเด็กวัยรุ่น
   >>อ่านต่อ..

     คุณแบงค์ พชร ปัญญายงค์ คุณนิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์
 >>อ่านต่อ..
     

     Franchise Opportunities สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee)   >> อ่านต่อ..

     ศาสตร์การวิเคราะห์ลายผิวบนนิ้วมือหรือที่เรียกว่า เดอร์มาโตกลิฟฟิกส์    >> อ่านต่อ..

วิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพสมองด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด DMIT powered by Brain Scan(Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)
- แบบชุดครอบครัวจำนวน 3 คน ราคาพิเศษ 19,500 บาท (พ่อแม่ลูกหรือ ลูก 2 คน+พ่อหรือแม่)
- แบบเดี่ยว ผู้ใหญ่ 7,500 บาท 
- แบบเดี่ยว เด็ก 7,500 บาท (อายุ 2-19 ปี)

หลังสแกนนัดฟังผลวิเคราะห์ภายใน 1 สัปดาห์ ให้คำปรึกษาแนะนำ 1 - 2 ชั่วโมงต่อคน และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกช่วงวัยฟรี! ติดตามประเมินผลพฤติกรรมของเด็กทุก 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

***หมายเหตุ: ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต โปรแกรมการวิเคราะห์ใช้ระบบ Biometrics Stats และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรสากลรับรองโดย GSA หน่วยงานสากลของ USA มี certificate สามารถเก็บรายละเอียด Fingerprint ได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง 
หลักการวิเคราะห์ใช้หลักการ DMIT ซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก นักวิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถเจาะลึกเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดและนำมาแปรผลให้เข้าใจได้ง่าย

พบกับสัมมนาพิเศษของ Brain Scan ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขอาการสมาธิสั้นในเด็ก การเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอล ทำอย่างไรเมื่อลูกติดเกมส์ และการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ฯลฯ 
โดย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพสมองต้นกำเนิด พบกันในงานสัมมนา Brain Scan in Tokyo เรื่อง เทคนิคการกระตุ้นสมองลูกให้ฉลาดอย่างถูกวิธี 29 th October 2014 ณ Tower Hall Funabori 
Room 302 09.00-12.00 am
#Brainscan #DMIT #Tokyo

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan และ Chiang Mai Neurofeedback Center จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกในการบำบัดรักษาแบบทางเลือกด้วยโปรแกรม DMIT และ Neurofeedback ฟรี รับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ Chiang Mai Neurofeedback Center ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 
วัตถุประสงค์
• เพื่อค้นหาจุดเด่นหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและช่องทางการสื่อสารและเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กที่เป็นออทิสติกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รับเด็กเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน นักวิเคราะห์จาก Brain Scan ใช้เทคโนโลยี DMIT ค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของเด็ก ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นและสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กที่เป็นโรคออทิสซึม ทำให้ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของพวกเค้าได้ถูกนำมาใช้อย่างถูกทาง
• เพื่อใช้นิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) หรือว่าวิธีการป้อนกลับทางประสาท คือ การแพทย์ทางเลือกรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้สัญญาณคลื่นสมอง (Brainwave หรือElectroencephalogram EEG) ในการฝึกสมองให้มีการปรับตัวและเกิดความสมดุลเสมือนกับการออกกำลังกาย ทำให้สมองมีการทำงานปกติและมีความแข็งแรง จากคุณสมบัติที่ว่าสมองมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่าคุณสมบัติพลาสติกซิตี้ (plasticity)จะสามารถทำให้เด็กออทิสติกมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รับเด็กเข้าร่วมโครงการทำ Brain Mapping ให้ฟรี จำนวน 30 คน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-9609797

Brain Scan จัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับ Chiang Mai Neurofeedback Center นำ 2 เทคโนโลยี DMIT และ Neurofeedback มาช่วยในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อช่วยด้านพัฒนาการและรักษาอาการสมาธิสั้นในเด็กทั่วไป
จากราคาปกติรวม 10,000 บาท คิดราคาพิเศษเพียง 8,500 บาท เท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับ คือ รายงานผลวิเคราะห์สมองทั้ง 10 ส่วนและ Brain Mapping ที่แสดงถึงการทำงานของสมองทำให้ทราบถึงภาวะของสมองในปัจจุบัน

หมดเขต 30 กันยายน 2557

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-9609797

Brain Scan ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของการวิเคราะห์ดังนั้นเครื่องมือที่เราเลือกใช้จึงต้องมีมาตรฐานสูงและมีการรับรองในระดับสากล โปรแกรมของเราพัฒนามาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ FBI และบรรจุอยู่ในรายการที่ถูกรับรองว่าผ่านมาตรฐานของ GSA ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลวิเคราะห์ของเรามีความแม่นยำสูงและมีมาตรฐานระดับสากล 

Fingerprint Scanner is an enhanced version of USB 2.0.It was certified by FBI to be compliant with PIV-071006 Image Quality Specification (http://brainscanthai.com/fbi_piv.phpfor Single Finger Reader. So It meets the US Federal Information Processing Standard 201(FIPS 201) for Personal Identification Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors. It is also listed in the US General Services Administration (GSA) FIPS 201 Evaluation Program Approved Product List (http://fips201ep.cio.gov/apl.php). 

เรียนเชิญชาวอัมพวาและคนสมุทรสงคราม พบกับสัมมนาพิเศษ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บ้านทอแสงรีสอร์ท อัมพวา วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 
พบกับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคล มาให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาลูกสมาธิสั้น ลูกติดเกมส์ งอแงไม่ยอมไปโรงเรียน เรียนอะไรก็เบื่อง่าย ภาวะซึมเศร้าช่วงวัยรุ่น ฯลฯ
รับสมัครจำนวน 30 ท่าน สนใจลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ อาจารย์ สมหทัย 081-9819191 

โปรโมชั่นร่วมกับสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการที่เกี่ยวกับเด็ก
- วิเคราะห์ศักยภาพสมองสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบกลุ่ม 50 คน วิเคราะห์พร้อมกันลด 25% ต่อท่าน
แบบกลุ่ม 100 คนขึ้นไป วิเคราะห์พร้อมกันลด 30% ต่อท่าน
หมายเหตุ : โปรดทำหนังสือจากสถาบันหรือสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ส่งมาที่ info@brainscanthai.com

Robotics Kids

สำหรับเด็กเล็ก อายุ 4-6 ขวบ เรียนรู้ผ่านการเล่น ฝึกสมาธิ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กและเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์ ราคา 2,200 บาทต่อเดือน เรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง

Robotics Engineering Beginner

สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี เรียนรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านโปรแกรมคำสั่งอย่างง่าย เพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ราคา 2,200 บาทต่อเดือน เรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง

Robotics Engineering Advanced

สำหรับเด็กอายุ 14 -16 ปี เรียนรู้คำสั่งที่ซับซ้อนและพัฒนา การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ โดยเน้นการออกแบบด้วยตนเอง ราคา 2,800 บาทต่อเดือนเรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง

Photo Gallery คอร์สเสริมสร้างศักยภาพสมอง
                                                                                                    >>ดูต่อ..
มุมความรู้ รูปแบบรายงาน

      ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) ของ Dr. Howard Gardner จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)   >> อ่านต่อ..
                                                      >> อ่านต่อ..