ประโยชน์ของการวิเคราะห์ ความประทับใจ
จากลูกค้าของเรา
Franchise Opportunities ประวัติ Dermatoglyphics

     สำหรับเด็กอ่อนและเด็กประถมหรือเด็กวัยรุ่น
   >>อ่านต่อ..

     คุณแบงค์ พชร ปัญญายงค์ คุณนิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์
 >>อ่านต่อ..
     

     Franchise Opportunities สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee)   >> อ่านต่อ..

     ศาสตร์การวิเคราะห์ลายผิวบนนิ้วมือหรือที่เรียกว่า เดอร์มาโตกลิฟฟิกส์    >> อ่านต่อ..

วิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพสมองด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด DMIT powered by Brain Scan(Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)
- แบบชุดครอบครัวจำนวน 3 คน ราคาพิเศษ 19,500 บาท (พ่อแม่ลูกหรือ ลูก 2 คน+พ่อหรือแม่)
- แบบเดี่ยว ผู้ใหญ่ 7,500 บาท 
- แบบเดี่ยว เด็ก 7,500 บาท (อายุ 2-19 ปี)

หลังสแกนนัดฟังผลวิเคราะห์ภายใน 1 สัปดาห์ ให้คำปรึกษาแนะนำ 1 - 2 ชั่วโมงต่อคน และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกช่วงวัยฟรี! ติดตามประเมินผลพฤติกรรมของเด็กทุก 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

***หมายเหตุ: ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต โปรแกรมการวิเคราะห์ใช้ระบบ Biometrics Stats และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรสากลรับรองโดย GSA หน่วยงานสากลของ USA มี certificate สามารถเก็บรายละเอียด Fingerprint ได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง 
หลักการวิเคราะห์ใช้หลักการ DMIT ซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก นักวิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถเจาะลึกเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดและนำมาแปรผลให้เข้าใจได้ง่าย

Brain Scan ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของการวิเคราะห์ดังนั้นเครื่องมือที่เราเลือกใช้จึงต้องมีมาตรฐานสูงและมีการรับรองในระดับสากล โปรแกรมของเราพัฒนามาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ FBI และบรรจุอยู่ในรายการที่ถูกรับรองว่าผ่านมาตรฐานของ GSA ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลวิเคราะห์ของเรามีความแม่นยำสูงและมีมาตรฐานระดับสากล 

Fingerprint Scanner is an enhanced version of USB 2.0.It was certified by FBI to be compliant with PIV-071006 Image Quality Specification (http://brainscanthai.com/fbi_piv.phpfor Single Finger Reader. So It meets the US Federal Information Processing Standard 201(FIPS 201) for Personal Identification Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors. It is also listed in the US General Services Administration (GSA) FIPS 201 Evaluation Program Approved Product List (http://fips201ep.cio.gov/apl.php). 

โปรโมชั่นร่วมกับสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการที่เกี่ยวกับเด็ก
- วิเคราะห์ศักยภาพสมองสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบกลุ่ม 50 คน วิเคราะห์พร้อมกันลด 25% ต่อท่าน
แบบกลุ่ม 100 คนขึ้นไป วิเคราะห์พร้อมกันลด 30% ต่อท่าน
หมายเหตุ : โปรดทำหนังสือจากสถาบันหรือสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ส่งมาที่ info@brainscanthai.com

Photo Gallery คอร์สเสริมสร้างศักยภาพสมอง
                                                                                                    >>ดูต่อ..
มุมความรู้ รูปแบบรายงาน

      ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) ของ Dr. Howard Gardner จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)   >> อ่านต่อ..
                                                      >> อ่านต่อ..